Kuchnia

Więcej

Korzystając ze strony internetowej www.duo-styl.pl lub z Serwisu Informacyjnego www.duo-styl.pl akceptują Państwo zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeśli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek punktem poniższych zasad, prosimy o niekorzystanie ze strony www.duo-styl.pl lub Serwisu Informacyjnego www.duo-styl.pl www.duo-styl.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o wprowadzanych zmianach na 7 dni przed ich faktycznym wprowadzeniem. Każdego odwiedzającego www.duo-styl.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. W czasie korzystania z www.duo-styl.pl mogą być Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez np. wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych osobowych spowoduje zablokowanie danej czynności. Podanie danych osobowych jest także konieczne podczas zapisywania się do Serwisu Informacyjnego www.duo-styl.pl Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości z Serwisu Informacyjnego www.duo-styl.pl Okazjonalnie strona www.duo-styl.pl wykorzystuje pliki "cookies", czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Wszystkie uzyskane dane osobowe nie są udostępniane lub sprzedawane osobom trzecim, są bardzo dobrze chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjno-marketingowych, dotyczących produktów i usług www.duo-styl.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883). Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników www.duo-styl.pl na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.06.1998 (Dz. U. nr 80, rozp. nr 521).